РОЗКЛАД ДРУГОГО ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТІВ ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ 2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ