Шановні студенти та професорсько-викладацький склад ХНЕУ ім. С.Кузнеця!  Пропонуємо Вам ознайомитися з графіком ліквідації академічної заборгованості!

“Узгоджено” Заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи) ______________________ Микола Афанасьєв   “_____”___________2020 р.  

ГРАФІК ЛІКВІДАЦІЇ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ЛІТНЬОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ

2019-2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ НА 1-3 КУРСІ ПЕРШОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ “БАКАЛАВР” ТА НА 1 РОЦІ НАВЧАННЯ ДРУГОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР» НА ФАКУЛЬТЕТІ КОНСАЛТИНГУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

Дисципліна Дата Час Місце
1 КУРС
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 22.06.2020 11-00 – 13-00 система ПНС
Теорія ймовірностей та математична статистика 24.06.2020 15-00 – 17-00 система ПНС
Суспільні комунікації Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 25.06.2020 17-00 – 19-00 система ПНС
Соціальна та економічна історія України 23.06.2020 14-00 – 16-00 система ПНС
Міжнародне право 26.06.2020 12-00 – 14-00 система ПНС
Всесвітня історія  27.06.2020 17-00 – 19-00 система ПНС
Країнознавство 22.06.2020 17-00 – 19-00 система ПНС
Суспільні комунікації 24.06.2020 10-00 – 12-00 система ПНС
2 КУРС
Економетрика 22.06.2020 11-00 – 13-00 система ПНС
Податкова система 23.06.2020 15-00 – 17-00 система ПНС
Фінансовий облік 24.06.2020 17-00 – 19-00 система ПНС
Трудове право 25.06.2020 17-00 – 19-00 система ПНС
Теорія міжнародних відносин 22.06.2020 12-00 – 14-00 система ПНС
Міжнародні відносини та світова політика 25.06.2020 10-00 – 12-00 система ПНС
Регіоналізм в сучасних міжнародних відносинах 23.06.2020 15-00 – 17-00 система ПНС
Статистика 24.06.2020 17-00 – 19-00 система ПНС
Демографія та економічна політика 25.06.2020 11-00 – 13-00 система ПНС
Менеджмент 24.06.2020 16-00 – 18-00 система ПНС
Теорія та Історія європейської інтеграції 26.06.2020 10-00 – 12-00 система ПНС
Соціологічні методи в дослідженні міжнародних відносин 27.06.2020 12-00 – 14-00 система ПНС
Міжнародний операційний менеджмент та логістика 22.06.2020 17-00 – 19-00 система ПНС
Всесвітня історія 23.06.2020 11-00 – 13-00 система ПНС
Міжнародний бухгалтерський облік 26.06.2020 13-00 – 15-00 система ПНС
Бухгалтерський облік та звітність 27.06.2020 10-00 – 12-00 система ПНС
3 КУРС
Облік і звітність в оподаткуванні 22.06.2020 11-00 – 13-00 система ПНС
Аналіз господарської діяльності 23.06.2020 15-00 – 17-00 система ПНС
Аналіз зовнішньоекономічної діяльності 25.06.2020 15-00 – 17-00 система ПНС
Конфліктологія та теорія переговорів 23.06.2020 10-00 – 12-00 система ПНС
Міжнародні відносини та світова політика 22.06.2020 13-00 – 15-00 система ПНС
Регіональна та національна безпека 24.06.2020 10-00 – 12-00 система ПНС
Міжнародна інформація  24.06.2020 15-00 – 17-00 система ПНС
Економічний розвиток країн близького та середнього сходу 25.06.2020 17-00 – 19-00 система ПНС
Історія політичних вчень 26.06.2020 16-00 – 18-00 система ПНС
1 рік навчання «магістр»
Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні 22.06.2020 11-00 – 13-00 система ПНС
Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки 23.06.2020 15-00 – 17-00 система ПНС
Конкурентний аналіз та конкурентна розвідка 24.06.2020 10-00 – 12-00 система ПНС
Міжнародна безпека 24.06.2020 11-00 – 13-00 система ПНС
Технологічний та інформаційний розвиток міжнародного бізнесу 22.06.2020 12-00 – 14-00 система ПНС
Експортно-імпортні операції 23.06.2020 16-00 – 18-00 система ПНС
Політичний розвиток і політичні системи країн світу 22.06.2020 15-00 – 17-00 система ПНС
Релігія у постсекулярну добу 23.06.2020 10-00 – 12-00 система ПНС
Організація бухгалтерського обліку та контролю в управлінні підприємством (в т.ч.англ.) 22.06.2020 14-00 – 16-00 система ПНС
Організація і методика аудиту (англ.) 23.06.2020 16-00 – 18-00 система ПНС
Облік діяльності та управління витратами підприємства (англ.) 24.06.2020 17-00 – 19-00 система ПНС
Організація і методика аудиту 23.06.2020 11-00 – 13-00 система ПНС
Організація обліку діяльності суб’єктів різних форм власності 24.06.2020 15-00 – 17-00 система ПНС

Декан факультету консалтингу і міжнародного бізнесу                                           Григорій Азаренков